Terug Damwoude: | Dantumawoude | Akkerwoude | Murmerwoude |  
     
  Algemeen

Het dorp Damwoude ligt in Noordoost-Friesland en ligt op slechts 5 km ten zuiden van de elfstedenstad Dokkum. Het is met haar 5937 inwoners het grootste dorp van de gemeente Dantumadeel.

Het dorp bestond vroeger uit de dorpen Dantumawoude, Akkerwoude en Murmerwoude, en is in 1971 samengevoegd tot Damwoude (DAM; de beginletters van de 3 dorpen). Veel van de bewoners voelen zich nog steeds tot een bepaald dorp behoren.

Na de verhuizing in 1970 uit Murmerwoude naar Driesum, is het gemeentehuis thans, anno 2000, weer gevestigd in "Murmerwoude", in Damwoude.
In het hart van de gemeente Dantumadeel.

Het nieuwe gemeentehuis in Damwoude. In 1997 is met de bouw begonnen en op 10 dec. 1999 was de feestelijke opening.

Damwoude is een uitgestrekt dorp, liggend in de lengte van west naar oost, op een zandrug. Er zijn veel vrijstaande woningen en aan de noordzijde van het dorp is een winkelcentrum gebouwd, in de directe omgeving van een bedrijventerrein aan de Conradi Veenlandstraat.

Aan voorzieningen kent het dorp een drietal basisscholen; de Dr. J. Botkeschool, de Bron en de Fontein, alsmede een chr. Mavo, De Saad, en een internaat met een school voor moeilijk lerende kinderen, De Wingerd.

Sportief gezien is er ook van alles te doen, er is een sporthal, De Boppeslach, en in de directe omgeving zijn sportvelden (onder meer van v.v. De Walden, v.v. Broekster Boys) en tennisbanen.
 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl