Terug | terug |  
     
 

Oude foto's van Dantumawoude

Boven (Doniaweg): waar deze boerderij eens stond, bevindt zich nu het parkeerterrein naast de
Rabobank.
Onder: Doopsgezinde Kerk met kosterswoning.

doniaweg1

doniaweg

 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl