Terug  
     
  Recreatie en natuur

In en om Damwoude is veel natuurschoon en er zijn diverse mogelijkheden om te recreeren. Aan weerszijden van Damwoude zijn bossen aangelegd, aan de linker zijde met het dorp Rinsumageest het "Geastmer bosk" en aan de rechter zijde van het dorp het "Vermaningsbos".
Er zijn tevens campings om te overnachten, waaronder Botniahiem / De Jong (Doniaweg), De Frijheid (Koarndyk) en De Koaipleats (Singel).
 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl