Terug | Algemeen |  
     
  Verenigingen

Vereniging voor Dorpsbelang
Secr. P. Horjus, De Kapelle 5, 9105 KV Rinsumageast
E-mail: dorpsbelangrinsumageast@gmail.com

Uitvaartvereniging "Gedenkt te sterven" Rinsumageest / Sijbrandahuis
Secr. Mw. Ynskje Roorda, Van Burmaniastraat 16 9105 LD Rinsumageast
Tel. 0511 425353 Website

Vogelwacht Rinsumageest/Sijbrandahuis
F. van Hijum, De Kapelle 12, 9105 KV Rinsumageast
Tel. 0511 421299

Sportverenigingen

Damclub Rinsumageest (DCR)
dhr. Arnold Wiegersma, tel. 06 12727582

Hengelsportvereniging HSV KŻtsjitters
Edze Wielinga, Tjaerdawei 25, 9105 KD Rinsumageast
Tel. 0511 421946

Kaatsvereniging Dreech GenŰch
Taeke Kooistra, tel. 06 42379472 Website

Korfbalvereniging Nij Quick Libben
T. Wassenaar, Flieterpsterdyk 33, 9175 GG Reitsum
Tel. 0519-339366

Voetbalvereniging VCR
L. Jilderda, Postbus 80, 9104 ZH Damw‚ld
Tel. 0511-420623 Website

IJsbaanvereniging Rinsumageest/Sijbrandahuis
Mevr. A. Postma - v.d. Bij, tel. 0511 701630

Christelijke verenigingen

Chr. Bond van Plattelandsvrouwen
Mw. R. Jorritsma, De Fintsjes 4, 9105 KK Rinsumageast
Tel. 0511 422618

Chr. Muziekvereniging "Soli Deo Gloria"
Mw. Janny van Diggelen, tel. 0511 421554

Chr. Oranjevereniging
Secr. Tineke de Vries - Fokkinga, tel. 0519 296121

Zijn er secretariaatswijzigingen?
Stuur een e-mail naar: info@itkin.nl
 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl