| Gevraagd door de CHC : informatie, foto's enz. |  
   
  Wie weet meer over de cultuurhistorie van Rinsumageest e.o. ? Help mee!  
   
 

Sinds begin 2002 is er een Cultuur Historische Commissie voor Rinsumageest e.o. aktief in het dorp Rinsumageest.

Doelstelling.
Onze doelstelling is om de mensen bewust(er) te maken van de rijke cultuurhistorie van onze omgeving. Daarnaast kan het ook zeer interessant zijn voor alle andere belangstellenden die meer over onze omgeving willen weten (b.v. toeristen, bezoekers, oud dorpsbewoners, emigranten, etc.).

In de eerste plaats.
In de eerste plaats willen we nu de informatie inventariseren, om deze informatie in een later stadium toegankelijker maken. Dit kan op diverse manieren, o.m. via informatieborden, markeringstekens en Internet.

Dus ... heeft u of weet u iets over de cultuurhistorie van Rinsumageest e.o. en wilt u meewerken om dit openbaar te maken: geef het dan door aan de commissie!

Een aantal thema's.
1. Het ontstaan van Rinsumageest.
2. De kerken van Rinsumageest (geestelijk leven).
3. Het klooster Klaarkamp en de omgeving.
4. Het Rechthuis en het Galgehoog (rechtspraak).
5. De 4 states: Eijsinga, Melkema, Tjaarda, Juckema (adel).
6. Oude huizen in het dorp (b.v. langs de Siniaweg).
7. Herkomst en betekenis van de straatnamen.
8. Verhalen van gebeurtenissen en mensen.
9. Het bos / Eeltjemeer / De vaart (cultuur/natuur).
10. Anders ...

Help zelf mee met inventariseren!
1. Klik op 1 van de thema's hierboven.
2. Een e-mail scherm wordt geopend.
3. Typ uw verhaal in.
(eventueel met een bijvoegsel: foto o.i.d.)

4. Verstuur de e-mail.


Uw e-mail komt terecht bij de commissie, waarna de informatie wordt geinventariseerd en gerubriseerd.

Ook kunt u natuurlijk via een brief o.i.d. uw bijdrage inleveren op de onderstaande adressen. Tevens is het mogelijk dat commissieleden een bezoekje aan u brengen, om uw verhaal op te tekenen - zodat dit niet verloren gaat - en beschikbaar blijft voor de volgende generaties.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Namens Cultuur Historische Commissie Rinsumageest e.o.,

Klaas van der Meulen (Dorpskrant / www.rinsumageest.com),
D.K. Boersmastraat 2, Rinsumageest. Tel. 0511 423461.
Harry Zwanenburg,
Van Burmaniastraat 17, Rinsumageest. Tel. 0511 422933.
Griet Wiegersma,
D.K. Boersmastraat 24, Rinsumageest.
Johan van Breeden,
Tjaardaweg 54, Rinsumageest. Tel. 0511 424165.

Klaas van der Meulen
Rinsumageest

 
     
  N.B. Door toezending van gegevens, suggesties en materiaal door u, gaat u ermee accoord dat de Cultuur Historische Commissie Rinsumageest e.o. hiervan vrijelijk gebruik mag maken in haar publicaties in de diverse vormen.  
   
  © Cultuur Historische Commissie Rinsumageest / Sijbrandahuis e.o. 2002 - 2008