Terug  
     
  Bestuursleden

De bestuursleden van Dorpsbelang zijn:

Voorzitter: Jelle Terpstra, De Fintsjes 14
Penningmeester: Renze Dijkstra, Âlde Wei 14
Algemeen lid: Sytse Yntema, Fjildwei 12
Algemeen lid: Jan Rintjema, de Fintsjes 16

Secretariaat:
Hinke Postma
Melkemawei 36
9105 LC Rinsumageast
Tel. 0511-423638
Email: dorpsbelangrinsumageast@gmail.com

We vergaderen iedere 1e dinsdag van de maand.

Voor klachten over groen, straatverlichting, bestrating, overhangende beplanting, verkeersborden, straatmeubilair, riolen enz. kunt u met uw opmerkingen en vragen bij Gemeentewurk terecht. Via telefoonnummer 140511 of digitaal via het meldingsformulier op www.gemeentewurk.nl . U wordt dan doorgeleid naar de website van gemeente Dongeradeel. Dantumadiel en Dongeradeel hebben een gezamenlijk meldpunt openbare ruimte.
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl