Terug  
     
  Bestuursleden

De bestuursleden van Dorpsbelang zijn:

Voorzitter: Jelle Terpstra, De Fintsjes 14
Penningmeester: Aafke Oosterkamp, Mr. Frenkelstr. 24
Algemeen lid: Sytse Yntema, Fjildwei 12
Algemeen lid: Jan Rintjema, de Fintsjes 16
Algemeen lid: Piet Horjus, Kapelle 5

Secretariaat:
Hinke Postma
Melkemawei 36
9105 LC Rinsumageast
Tel. 0511-423638
Email: dorpsbelangrinsumageast@gmail.com
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl