Terug  
     
  Uitnodiging jaarvergadering MFC

17-03-2017
Het bestuur van stichting "MFC De Beijer" nodigt alle dorpsbewoners, gebruikers en overige belangstellenden uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering.

Uitnodiging: Jaarvergadering MFC De Beijer
Datum : Vrijdag 17 maart 2017
Plaats : MFC De Beijer
Aanvang : 20.00 uur


AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag jaarvergadering 18 maart 2016 (pdf)
4. Terugblik 2016
5. Financieel verslag door de penningmeester
6. Loting van 25 certificaten warmtepompfonds
7. Plaatsing 168 zonnepanelen
8. Plannen voor 2017
9. Rondvraag
10. SluitingUitnodiging Jaarvergadering 17 maart 2017 (pdf)
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl