Terug  
     
  Uw mening gevraagd over experiment buslijn 51


03-01-2018
We willen als provincie Fryslân de buslijn 51 versnellen en versterken en willen daarom een experiment uitvoeren met buslijn 51 in Gytsjerk, Aldtsjerk, Stiennendaam en Rinsumageast. Concreet betekent dit dat vanaf 22 juli 2018 bus 51 een meer directe route via de provinciale weg rijdt en aan de provinciale weg stopt (en voor Rinsumageast aan de doorgaande weg naar Damwâld). Hiervoor worden nieuwe haltes aangelegd met een bushokje en voldoende fietsenstalling.

In overleg met de gemeenten en dorpsbelangen bekijken wij nu wat hierbij belangrijk is. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt bijvoorbeeld. Zijn er daarnaast andere bijzondere aandachtspunten, zijn extra fietsenrekken nodig en zijn de haltes goed toegankelijk?

Op 30 november 2017 hebben we hierover voor de eerste keer gesproken met de betrokken dorpsbelangen. Ook waren Arriva, de gemeenten en reizigersorganisatie ROCOV hierbij aanwezig. Het doel was om iedereen bij te praten en van gedachten te wisselen over de experimenten. In februari 2018 is er een vervolgoverleg gepland.

Wij zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt. Heeft u ook een mening over dit experiment of een creatief idee, dan horen wij het graag. We nemen die dan mee in de voorbereiding van de bijeenkomst in februari. U kunt deze doorgeven aan uw plaatselijk belang of aan ons via ov@fryslan.frl

Waarom een experiment
Het gebruik van het openbaar vervoer verandert. We moeten slimme keuzes maken om ook in de toekomst goed openbaar vervoer aan te bieden in heel Fryslân. Daarom willen wij de hoofdstructuur van het openbaar vervoer versterken door meer kwaliteit te bieden (kortere reistijd en meer comfort) en gaan we op zoek naar maatwerk en nieuwe vormen van openbaar vervoer op het platteland.

Eén van de experimenten is buslijn 51.
Wij verwachten dat deze experimenten meer reizigers en meer reismogelijkheden voor het openbaar vervoer in Fryslân opleveren. Dit moet uit de resultaten blijken. Daarom gaan wij de experimenten monitoren. Naast de harde cijfers nemen we hierbij ook de ervaringen van de reizigers en de dorpen mee.

We hechten er veel waarde aan om de experimenten samen met de betrokken dorpen, gemeenten, reizigersorganisatie ROCOV en Arriva vorm te geven, zodat de experimenten zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers en andere belanghebbenden. De provincie heeft hierbij de regie.

Op basis van alle reacties maken we daarna een keus om wel of niet door te gaan met een experiment, of het experiment aan te passen. Dit is een afweging van vele belangen: tussen het belang van een individuele reiziger of dorp en het belang van een goede dienstregeling voor vele reizigers.

Provincie Fryslân
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl