Terug  
     
  Stemmen op 16 maart

16-03-2022 Op woensdag 16 maart zijn de Gemeenteraadsverkiezingen en mag er gestemd worden. Nog geen keuze kunnen maken, klik hier voor de stemhulp: www.dantumadiel.frl/stemhulp

Voor de kandidaten uit Rinsumageast / Sibrandahûs, zie beneden. Succes!

Lijst 1: CDA
No. 3 Klaas Houtstra

Lijst 2: Gemeentebelangen
No. 1 Kees Wielstra
No. 7 Gaatze de Vries
No. 12 Pieter van der Bij

Lijst 3: Sociaal Links
No. 4 Auke Sikma

Lijst 4: Christen Unie
Geen kandidaten uit
R´geast/S´hûs

Lijst 5: FNP
No. 9 Jurjen de Haas
No. 12 Doetsje de Jong
No. 17 Sake van der Bij

Lijst 6: SGP
No. 6 Yke van der Veen

Lijst 7: VVD
Geen kandidaten uit
R´geast/S´hûs

Lijst 8: BVNL
Geen kandidaten uit
R´geast/S´hûs

Laat uw stem niet verloren gaan, stem op 16 maart!
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl