Terug  
     
  Grunneger Dainst 40 jaar in de Kloosterkapel Sibrandahûs

09-09-2022 - Op zondag 18 september is er om 19.00 uur de Grunneger Dainst in de Kloosterkapel te Sijbrandahuis. In deze dienst zullen we het 40 jarig jubileum herdenken, welke in 2020 niet kon doorgaan i.v.m. corona.

In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw werd in het toen pas gerestaureerde kerkje van Sijbrandahuis onder de rook van Dokkum, voor het eerst een Groningstalige kerkdienst (Grunneger dainst) gehouden. De belangstelling daarvoor bleek hartverwarmend; het oude godshuis zat die avond vol met Groningers en Groningse Friezen. Dat vormde de aanleiding om er een jaarlijkse traditie van te maken en werd de derde zondag van september de vaste datum.

Aanvankelijk gingen de predikanten T.J. Oldenhuis en E.J. Struif gezamenlijk in deze dienst voor: de één verzorgde de liturgie, de ander hield de preek. Later is uit praktische overweging besloten om beurtelings de diensten te gaan leiden.
Ds. Struif is in 2021 overleden. We hebben onlangs een vervangster voor ds. Struif gevonden nl. mw. Graddie Meijer uit Heerenveen. Zij is bereid om de volgende jaren voor te gaan. Voorganger op 18 september zal zijn ds. Tammo Oldenhuis. Na afloop staat de koffie klaar met een plak Grunneger kouk en kan men nog even met elkaar (in de moedertaal) babbelen. Jappie en Rennie Kramer uit Damwoude verzorgen de voorbereiding van de dienst.

Na 40 jaar heeft deze Groninger dienst in Sijbrandahuis zich een eigen plekje weten te verwerven. We hopen dat deze traditie nog jaren wordt voortgezet.

Iedereen is van harte welkom om dit jubileum bij te wonen!

Kloosterkapel Sibrandahus, Burdaarderstrjitwei 4, Sibrandahûs
Zondag 18 september 2022, aanvang 19.00 uur.
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl