Terug  
     
  Recreatie

EeltjemeerDagrecreatie-terrein "Eeltsjemar" aan de Tuskenmarren tussen Rinsumageest en Aldtsjerk.

Er zijn volop mogelijkheden om bij Rinsumageest te recreeren. Voornamelijk aan de west, zuid en oostzijde.

Aan de oostkant van Rinsumageest bevindt zich het Rinsumageester Bos (Geastmer Bosk). Het is een realatief jong bos, aangelegd omstreeks 1970. Er kan naar hartelust worden gewandeld en er bevindt zich tevens een ruiterpad, waar ruiters gebruik van kunnen maken. Of bezoekt u eens de 2 meertjes, midden in het bos.

recreatiekaart

Aan de zuidkant van Rinsumageest ligt het Eeltsjemeer, waar sinds 1997 een dagrecreatie-terrein is aangelegd door Gemeente Dantumadeel. Er zijn plannen om hier ook een camping te vestigen.

FietspadHet begin van het fietspad in Rinsumageest bij het Galgehoog.

In de zomer van 2002 is er een fietspad aangelegd tussen Broeksterwoude (Teneweg) en Rinsumageest (Galgehoog). Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, ook door wandelaars.
 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl