Terug | kaatsclub Dreech Genoch | voetbalclub VCR |  
     
 

Sportverenigingen

Seizoen 2001-2002: VCR 1 Kampioen.

Damclub Rinsumageest (DCR)
dhr. J. van der Leeuw, Ringhersmastraat 14, 9104 GB Damwoude
Tel. 0511 425069


Hengelsportvereniging HSV Kûtsjitters
Edze Wielinga, Tjaerdaweg 25, 9105 KD Rinsumageest
Tel. 0511 421946

Kaatsvereniging Dreech Genôch
Klaas de Vries, Juckemaweg 8 9105 KB Rinsumageest
Tel. 0511 424495
website

Korfbalvereniging NQL
T. Wassenaar, Flieterpsterdyk 33, 9175 GG Reitsum
Tel. 0519-339366 website

Tennisvereniging Claercamp Rinsumageest
E-mail: dorpsbelangrinsumageast@gmail.com
Tel. 0511-423638

Voetbalvereniging VCR
L. Jilderda, Postbus 80, 9104 ZH Damwoude,
Tel. 0511-420623 website

IJsbaanvereniging Rinsumageest/Sijbrandahuis
P. Moore, Kerkstraat 8, 9105 LA Rinsumageest

Zijn er adreswijzigingen van het secretariaat?
Stuur een e-mail naar: info@itkin.nl

 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl