Terug | kaatsclub Dreech Genoch | voetbalclub VCR |  
     
 

Sportverenigingen

Seizoen 2001-2002: VCR 1 Kampioen.

Damclub Rinsumageest (DCR)
Secr. Arnold Wiegersma
Van Burmaniastraat 7a, Rinsumageast


Hengelsportvereniging HSV Kûtsjitters
Edze Wielinga, Tjaerdaweg 25, 9105 KD Rinsumageest
Tel. 0511 421946

Kaatsvereniging Dreech Genôch
Taeke Kooistra, De Fintsjes 15, Rinsumageast
website

Korfbalvereniging NQL
Secr. Helma Haakma, tel. 0519 339291
website

Voetbalvereniging VCR
L. Jilderda, Postbus 80, 9104 ZH Damwoude,
Tel. 0511-420623 website

IJsbaanvereniging Rinsumageest/Sijbrandahuis
Mevr. A. Postma - van der Bij
Tel. 0511 701630

Zijn er adreswijzigingen van het secretariaat?
Stuur een e-mail naar: info@itkin.nl

 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl