Terug | Algemeen |  
     
  De bijnaam "Hûnewippers"

Rinsumageesters worden in de volksmond ook wel "hûnewippers" genoemd. Deze term komt voort uit het hûnewippen, het zg. hondengooien wat in vroeger tijden werd gebezigd.

Op de eerste vrijdag van september was er Paardenmarkt en na deze dag kermis. De nieuwe bewoners in Rinsumageest moesten die zaterdag blootshoofds onder een vlag doorlopen, die 3 maal over hen heen werd gezwaaid. Ze waren dan ingewijd en opgenomen in de dorpsgemeenschap. Wel moest er nog een "fooi" worden gegeven, die later in de dorpsherberg in het gerstennat werd omgezet. Als slotnummer had men dan het "hûnewippen" op de brug.
Men trachtte dan een of meer honden te vangen; enkele mannen stonden klaar met een koord dat men slap liet hangen. In het midden werd de hond daarop gezet, waarna vervolgens het koord met kracht werd aangetrokken. De hond werd op deze manier gelanceerd. Mannen stonden klaar om de hond dan weer op te vangen, maar mislukte dit dan viel de hond op de straatstenen en was er dan meestal niet te best aan toe.

Een leuk volksvermaak kan men dit hûnewippen niet echt noemen en het wordt ook niet meer actief beoefend, maar de Rinsumageesters worden in de volksmond nog steeds wel "hûnewippers" genoemd.
 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl