Terug | Bestuur Dorpsbelang |  
     
  Uitnodiging jaarvergadering

18-03-2019
UITNODIGING voor leden en belangstellenden voor de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen van Rinsumageast/Sibrandahûs.

Datum : Maandag 18 maart 2019
Plaats : MFC De Beijer
Aanvang : 20.00 uur


AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, (huishoudelijke) mededelingen
2. Notulen van de jaarvergadering 2018 (pdf) *
3. Jaarverslag 2018 (pdf) *
4. Financieel verslag 2018
5. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid
6. Bestuurswisselingen:
Voordracht als algemeen bestuurslid Alex Lap, Sytse Yntema aftredend en niet herkiesbaar.
We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!
7. Mededelingen N361
8. Pauze
9. Presentatie werkgroep Geastmer Bosk
10. Dom 2.0
11. Rondvraag
12. Oude unieke gedigitaliseerde filmbeelden Rinsumageast, o.a. melkfabriek, Piip, reisje, dorpsfeest
13. Sluiting

U bent van harte uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen en mee te denken over het wonen in Rinsumageast en Sibrandahûs voor nu en in de toekomst. Graag tot ziens op 18 maart, de koffie/thee staat klaar.

Het bestuur


*Deze stukken staan online op www.rinsumageest.com, bovendien is de uitdraai te vinden in de map van Dorpsbelang op de informatiestandaard in de hal van MFC "De Beijer".


Uitnodiging Jaarvergadering 18 maart 2019 (pdf)
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl