Terug | Bestuur Dorpsbelang |  
     
  Uitnodiging jaarvergadering

03-03-2017
UITNODIGING voor leden en belangstellenden voor de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen van Rinsumageast/Sibrandahûs.

Datum : Maandag 13 maart 2017
Plaats : MFC De Beijer
Aanvang : 20.00 uur


AGENDA:
1. Opening door de voorzitter/mededelingen
2. Notulen van de jaarvergadering 2016 (pdf) *
3. Jaarverslag 2016 (pdf) *
4. Financieel verslag 2016
5. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid
6. Bestuurswisselingen:
Bestuur stelt voor als kandidaat algemeen lid: Kees Ros
Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar algemeen lid: Sytse Yntema
Aftredend en herkiesbaar voor 2 jaar secretaris: Hinke Postma
Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester Renze Dijkstra, geen kandidaat
7. Sluiting Tennisbanen
8. Pauze.
9. Wetterwalden Bûtenfjild: werkgroep Rinsumageast/Sibrandahûs
10. Rondvraag
11. Stichting Welzijn Het Bolwerk
12. Sluiting

U bent van harte uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen en mee te denken over het wonen in Rinsumageast en Sibrandahûs voor nu en in de toekomst. Graag tot ziens op 13 maart, de koffie/thee staat klaar.

Het bestuur


*Deze stukken staan online op www.rinsumageest.com, bovendien is de uitdraai te vinden in de map van Dorpsbelang op de informatiestandaard in de hal van MFC "De Beijer".


Uitnodiging Jaarvergadering 13 maart 2017 (pdf)
 
     
   
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07  I www.itkin.nl E info@itkin.nl