Terug | algemeen | 4 states | Tjaarda's | klooster Klaarkamp | wapen en vlag |  
     
  Kaartje uit 1718

schotanuskaart

Hierboven ziet u een fragment van een kaart van Schotanus, vermeerderd en in 1718 uitgegeven door F. Halma.
Boven het dorp Rinsumageest het Klaarkampermeer en het voormalige klooster Klaarkamp. In Rinsumageest de Tjaarda-state, en aan de rechterzijde de Melkema-state en de Eijsinga-state.

Weet u misschien meer over dit onderwerp?

Vul dan zelf informatie aan d.m.v. dit speciale formulier: klik hier!
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl