Terug | algemeen | kaartje 1718 | 4 states | Tjaarda's | klooster Klaarkamp |  
     
 

Stukje Tjaarda-state in Voorschoten

07-06-2001 Rinsumageest - Mevrouw Liesbeth Rehm-Tjaarda, wonende te Voorschoten (bij Den Haag), schreef onlangs een mededeling in het Gastenboek hier op deze site. Zij vermelde dat ze in het trotse bezit was van een steen van de in 1834 afgebroken Tjaarda-state te Rinsumageest.
De nieuwsgierigheid werd gewekt van ondergetekende en samen met zijn vriendin reisden zij Pinkstermaandag naar Voorschoten. Mevrouw Rehm-Tjaarda wist te vertellen dat Burgemeester Kingma uit Almelo destijds deze steen aan haar overgrootvader had geschonken. Waarschijnlijk hebben alle Tjaarda's een stukje van het voormalige slot in hun bezit gekregen. Ze zou graag willen weten of er nog meer Tjaarda's in het bezit zijn van deze stenen. Zij doet stamboom-onderzoek en heeft al veel materiaal over de Tjaarda-familie verzameld.

Tjaarda-materiaal gezocht!
Als u nog materiaal heeft van en over de Tjaarda's, dan kunt u dit sturen naar mevr. Tjaarda. Haar e-mail adres: rehm@planet.nl

Klaas vd Meulen, Rinsumageest
E-
mail:info@itkin.nl


Tjaerda De voormalige Tjaerda-state. Afgebroken in 1834.

Nog een Prent van Tjaerda-state:

prent

 
     
     
  © ItKin Design Rinsumageest '00-'07 I www.itkin.nl E info@itkin.nl